0 sản phẩm

0

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Tại nội thất Vifuta, chúng tôi coi việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng là trách nhiệm cần ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng: thông tin cá nhân của khách hàng là thuộc về khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức lưu trữ bảo mật và xử lý cẩn thận thông tin mà khách hàng đã chia sẻ với chúng tôi.

Chúng tôi coi sự tin tưởng của khách hàng có giá trị cao nhất. Vì vậy, chúng tôi chỉ thu thập lượng thông tin cần thiết khi có sự cho phép của bạn và sử dụng những thông tin đó cho các mục đích đã dự tính. Chúng tôi không cung cấp thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự hiểu biết của bạn.

Hãy yên tâm rằng, chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Xin quý khách hàng vui lòng đọc chính sách bảo mật của Vifuta trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

1. Thông tin cá nhân được thu thập

Vifuta không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi bạn đặt mua sản phẩm hoặc liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Vifuta thu thập bao gồm:

  • Họ và tên:
  • Địa chỉ:
  • Số điện thoại:
  • Email:

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của bạn chỉ được Vifuta sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ khách hàng.
  • Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
  • Xử lý đơn đặt hàng hoặc cung cấp thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ.
  • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến; gửi đến khách hàng những thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ có ích hoặc do khách hàng yêu cầu, bao gồm: thông tin về sản phẩm và dịch vụ với điều kiện: khách hàng đồng ý với việc liên lạc cho các mục đích trên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Vifuta chỉ xóa các thông tin cá nhân nếu khách hàng có yêu cầu.

Scroll